Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 12 november 2019, 2019052091, SKGZ201901312

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 november 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, orthodontie na osteotomie
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv