Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 december 2020, SKGZ201902796

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Een solist mag een DBC-zorgproductcode voor medisch-specialistische revalidatie in rekening brengen, mits het gaat om enkele specifiek genoemde activiteiten. Dit volgt uit het criterium ‘plegen te bieden’

Verzoekster heeft medisch-specialistische revalidatie ondergaan bij een revalidatiearts. Deze arts heeft twee DBC-zorgproducten bij de ziektekostenverzekeraar in rekening gebracht. Met betrekking tot DBC-zorgproduct 990027199 heeft de ziektekostenverzekeraar aangevoerd dat deze code niet door een solist in rekening mag worden gebracht. Verzoekster heeft zich daarop gewend tot de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die heeft verklaard dat dit standpunt van de ziektekostenverzekeraar onjuist is. Het Zorginstituut verklaart in het voorlopig advies niet bevoegd te zijn te adviseren of een solist deze code mag declareren, maar merkt wel op dat medisch-specialistische revalidatie alleen in specifieke gevallen door een solist mag worden uitgevoerd. Het is niet aannemelijk dat die situatie zich hier voordoet. In het definitief advies adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek, omdat geen sprake is van medisch-specialistische interdisciplinaire revalidatie. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De DBC-zorgproductcode 990027199 mag door een solist worden gedeclareerd, maar verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de revalidatiearts bij haar de specifieke activiteiten als genoemd in het advies van het Zorginstituut heeft uitgevoerd. Daarmee is geen sprake van zorg zoals revalidatieartsen die plegen te bieden.