Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201800659

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging
zorgverlener, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19, 20 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek toegewezen