Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2020, SKGZ201902701

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Verzoeker beschikte op ieder moment over een adequaat functionerend hulpmiddel.

Verzoeker maakt gebruik van een CPAP-apparaat. Hij heeft bij de leverancier hulpmiddelen aanspraak gemaakt op vier gezichtsmaskers met toebehoren per jaar. Volgens de leverancier is één masker met toebehoren de norm. De extra maskers zijn echter toch aan verzoeker verstrekt. Verzoeker heeft naar het oordeel van de commissie niet aannemelijk gemaakt dat hij op enig moment niet beschikte over een adequaat functionerend hulpmiddel. Daarom heeft de ziektekostenverzekeraar de op hem rustende zorgplicht niet geschonden en hoeft hij verzoeker geen vergoeding te verlenen voor het via Amazon aangeschafte extra masker met toebehoren. Ook is hij niet verplicht verzoeker een schadevergoeding te betalen.