Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 augustus 2020, SKGZ202000706

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 augustus 2020
Datum publicatie: 27 augustus 2020
Gabapentine crème komt niet voor vergoeding in aanmerking bij de behandeling van (chronische) pijnklachten.

Verzoekster heeft een ernstige vorm van neuropathie aan haar benen en voeten. Zij is hiervoor onder behandeling op de pijnpoli. De Gabapentine crème die in dit verband aan haar is voorgeschreven, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dit middel is niet opgenomen in het GVS. Veder voldoet het middel als magistrale bereiding niet aan de eis van rationele farmacotherapie.