Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 29 september 2020, 2020016153, SKGZ201900719

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, TACE en LITT bij
levermetastasen na borstkanker, farmaceutische zorg, capecitabine 500
mg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en
2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.