Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 maart 2022, SKGZ202100323

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2022
Datum publicatie: 15 maart 2022
Verzoekster was redelijkerwijs aangewezen op de hernia-operatie, door haar ondergaan in Keulen, Duitsland.

Verzoekster had in ieder geval al sinds juni 2018 lage rugklachten met uitstraling naar het linkerbeen. In 2020 verergerden deze klachten. Pijnstilling en spierverslappers hadden onvoldoende effect. Op 16 juni 2020 is in Keulen, Duitsland, een herniaoperatie bij verzoekster uitgevoerd, die gepaard ging met verblijf. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar verschillen van mening of zij ten tijde van de behandeling hierop redelijkerwijs was aangewezen. De commissie overweegt, gelet op het advies van het Zorginstituut, dat dit het geval was. Verzoekster heeft aanspraak op vergoeding conform het Nederlandse tarief. Dit bedroeg in 2020 € 3.399,66.