Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 september 2019, 2019040657, SKGZ201900434

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, injecties met hyaluronzuur en
corticosteroïden, bijkomende kosten, stand van de wetenschap en praktijk
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo.nr. 883/2004