Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00405

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2012
Datum publicatie: 15 juni 2012

Eigen risico, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.19 Bzv, verzoek toegewezen