Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 13 december 2006, SKGZ2006.00449 (Ano06.88)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 december 2006
Datum publicatie: 16 februari 2011

geneesmiddelen (Melatonine), art. 10,11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39 e.v. Rzv, verzoek afgewezen