Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201802035

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 mei 2019
Datum publicatie: 1 mei 2019

Herstel zorgverzekering, geldige BRP-inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2017, art. 4a Zvw, Wet basisregistratie personen, verzoek toegewezen