Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901489

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoeker heeft een betalingsachterstand van tenminste zes maandpremies bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft hem hierover geïnformeerd. Verzoeker heeft een betalingsregeling getroffen om de betalingsachterstand te voldoen. Als verzoeker zich hieraan zou houden, zou hij niet worden aangemeld als wanbetaler bij het CAK. De commissie beslist dat verzoeker zich niet aan de regeling heeft gehouden, omdat hij de premie niet op tijd betaalde. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar verzoeker mocht aanmelden bij het CAK.