Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ202000020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2020
Datum publicatie: 9 juli 2020

Verzoeker vraagt om vergoeding van de kosten van een bril. De zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering kennen hiervoor in dit geval geen dekking. De door verzoeker aangehaalde uitspraak van de rechtbank maakt niet dat de ziektekostenverzekeraar toch gehouden is de kosten van de bril te vergoeden. Omdat het verzoek wordt afgewezen, bestaat evenmin aanspraak op een schadevergoeding.