Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 februari 2021, SKGZ202001167

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
De ziektekostenverzekeraar hoeft geen machtiging te verstrekken voor niet-gecontracteerde wijkverpleging, omdat onvoldoende is onderbouwd in welke mate verzoekster zelfredzaam is of hoe wordt toegewerkt naar het vergroten van zelfredzaamheid.

Ten behoeve van verzoekster is een aanvraag ingediend voor niet-gecontracteerde wijkverpleging. Eerder is door de ziektekostenverzekeraar een machtiging verstrekt voor bepaalde tijd, onder de voorwaarde dat bij een vervolgaanvraag informatie zou worden verstrekt over de zelfredzaamheid van verzoekster en op welke wijze deze kan worden vergroot. Deze informatie is echter niet (tijdig) verstrekt, zodat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag terecht heeft afgewezen.