Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2022, 2022013421, SKGZ202200039

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 mei 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, partiƫle prothese, oncologische behandeling met
immunotherapie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: