Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201901312

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoekster heeft al jaren last van een erge overbeet, longface en een scheef gegroeide onderkaak. Als gevolg van deze aandoeningen heeft zij veel klachten. Om de problemen te verhelpen heeft een kaakchirurg haar geadviseerd een osteotomie en een orthodontische behandeling te laten uitvoeren. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor de osteotomie goedgekeurd en die voor de orthodontische behandeling afgewezen. Op een orthodontische behandeling bestaat alleen recht bij een indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. Uit de beschikbare informatie in het dossier blijkt niet dat verzoekster hiervoor een indicatie heeft. De behandeling komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de zorgverzekering.