Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 september 2020, 2020004614, SKGZ201902344

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, VitA-POSĀ® oogzalf, machtiging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.9 Bzv, 2.5, 2.6, 2.13
en Bijlage 1 en 2 Rzv.