Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201700898

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018

Thailand, geneeskundige zorg, geslachtsveranderende operatie, hoogte vergoeding, zuivere restitutiepolis, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10, 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen