Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2021, SKGZ202101150

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Medische noodzaak voor Renitec niet aangetoond.

Afwijking van het voorkeursbeleid is volgens artikel 2.8, derde lid, Bzv aan de orde als behandeling met het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel voor de verzekerde niet medisch verantwoord is. Omdat verzoeker gebruik maakt van een gecontracteerde apotheek met een IDEA-contract geldt de variant met de laagste prijs in dit verband als het aangewezen geneesmiddel. In de verzekeringsvoorwaarden is dit geregeld in artikel 3.6, waarbij wordt verwezen naar het Reglement Farmaceutische Zorg.
Verzoeker heeft betoogd dat de voorschrijvend huisarts in een dilemma verkeert omdat de bijwerkingen van de generieke varianten moeilijk zijn aan te tonen. Volgens de ziektekostenverzekeraar is bij de apotheek geen medische noodzaak bekend. De commissie concludeert dat door verzoeker niet aannemelijk is gemaakt dat behandeling met de generieke variant met de laagste prijs voor hem niet medisch verantwoord is. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek.