Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01796

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een natuurgeneeskundig arts, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen