Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 10 december 2018, 2018018600, SKGZ201700721

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 december 2018
Datum publicatie: 1 juli 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB),
ingangsdatum, indicatie