Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 24 januari 2022, 2021042541, SKGZ202101473

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 januari 2022
Datum publicatie: 4 maart 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, herniaoperatie, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Bekijk ook binnen dit dossier: