Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 april 2021, SKGZ202002310

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hoger PGB vv toe te kennen dan op basis van de (aangepaste) indicatie. De ziektekostenverzekeraar hoeft ook geen hoger bedrag uit te keren dan het PGB vv dat jaarlijks wordt toegekend.

Aan verzoeker is een PGB vv toegekend op basis van 8 uren en 10 minuten persoonlijke verzorging voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 november 2019. Verzoeker heeft in 2018 meer gedeclareerd dan het jaarbudget dat aan hem was toegekend. Het verschil blijft voor zijn rekening. In vervolg op de voorgaande periode heeft de ziektekostenverzekeraar - overeenkomstig de gestelde indicatie - aan verzoeker een PGB vv toegekend op basis van 6 uren en 55 minuten persoonlijke verzorging per week voor de periode van 11 december 2019 tot en met 30 november 2020. Verzoeker heeft geen recht op een hoger PGB vv.