Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 december 2020, 2020047416, SKGZ202000145

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, haartransplantatie bij alopecia androgenetica
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019