Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 juni 2011, SKGZ2010.01583

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2011
Datum publicatie: 6 juli 2011

Plastische chirurgie, buikwandcorrectie, formulering van de betreffende bepaling in de aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen