Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz,12 december 2018,SKGZ201800085

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Premie, hoogte betalingsachterstand, opschorting aanmelding CAK, hervatting aanmelding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2018, paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijke toewijzing