Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201900181

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoeker is al meer dan veertien jaar bij een GGZ-instelling onder behandeling voor een ernstige vorm van schizofrenie. Omdat hij in al die jaren nooit een rekening hoefde te betalen voor deze zorg, heeft hij met ingang van 1 januari 2015 gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,--. In februari 2016 kreeg verzoeker echter een brief van de ziektekostenverzekeraar waarin stond dat een bedrag van ruim € 600,-- ter zake van door hem genoten geestelijke gezondheidszorg is verrekend met het nog openstaande verplicht en vrijwillig eigen risico 2015. Nadien heeft hij de ziektekostenverzekeraar gevraagd het vrijwillig eigen risico met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 te verlagen naar € 0,--. Anders dan verzoeker veronderstelt, is geestelijke gezondheidszorg niet uitgesloten van het eigen risico. Het stond de ziektekostenverzekeraar dan ook vrij de nota te verrekenen met het nog openstaande verplicht en vrijwillig eigen risico 2015. Dat verzoeker door de ziektekostenverzekeraar hierover niet goed is geïnformeerd vermag de commissie niet in te zien.