Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 juli 2020, 2020020754, SKGZ202000050

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 juli 2020
Datum publicatie: 7 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Rusland, geneeskundige zorg, radiofrequente denervatie bij LRS, stand wetenschap en
praktijk, reis- en verblijfkosten
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 1, 2.1, 2.4, 2.12 en 2.14 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019