Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 april 2020, SKGZ201902337

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 april 2020
Datum publicatie: 8 april 2020

Verzoekster heeft een aanvraag ingediend voor een katheteriseerbaar urostoma, uit te voeren in Leuven, België. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat de ingreep te risicovol is. De commissie concludeert dat verzoekster op grond van de specifieke omstandigheden van haar situatie redelijkerwijs is aangewezen op de aangevraagde ingreep. De ziektekostenverzekeraar moet daarom binnen twee weken na datering van dit bindend advies onder verstrekking van een S2-formulier aan verzoekster toestemming verlenen voor de aangevraagde ingreep
De ziektekostenverzekeraar zal aan verzoekster de kosten vergoeden die aan haar eventueel niet worden vergoed op basis van het S2-formulier. Een en ander laat de toepassing van het eigen risico van verzoekster en een eventuele restitutiekorting onverlet. Daarnaast moet de ziektekostenverzekeraar het entreegeld van € 37,-- aan verzoekster vergoeden.