Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 september 2020, SKGZ202000611

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2020
Datum publicatie: 22 september 2020
De commissie beslist dat de medische noodzaak voor gebruik van pleisters van het merk Sandoz ontbreekt.

Verzoekster gebruikt pleisters met de werkzame stof buprenorfine. Zij is gestart met pleisters van het merk Sun (preferent middel) en naderhand heeft zij afwisselend ook pleisters van het merk Sandoz (spécialité) afgeleverd gekregen. Bij het gebruik van de buprenorfine pleisters van het merk Sun ervoer zij ernstige klachten die bij gebruik van de buprenorfine pleisters van het merk Sandoz verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Verzoekster wil daarom enkel nog de pleisters van Sandoz gebruiken.
De pleisters van de merken Sun en Sandoz hebben verschillende hulpstoffen. Zo bevatten de pleisters van het merk Sun de hulpstof geraffineerde soja. Een soja-allergie kan leiden tot diverse klachten, maar niet tot die welke door verzoekster zijn beschreven. Dat de klachten worden veroorzaakt door de hulpstof ligt daarom niet voor de hand. De klachten passen volgens het advies van het Zorginstituut veeleer bij de werkzame stof buprenorfine. De dosering van de afgeleverde pleisters is verschillende keren aangepast. Daarom valt niet uit te sluiten dat de klachten worden veroorzaakt door de dosisinstelling. Het Zorginstituut adviseert tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt dit advies.