Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 september 2019, 2019039041, SKGZ201900607

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, implantaten, diabetes mellitus
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, en 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019