Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 november 2021, SKGZ202100711

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een machtiging aangevraagd voor een abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reïnsertie en reven fascia abdominalis (verder: buikwandcorrectie). Deze ingreep moet de (psychische) klachten door het huidoverschot op haar buik verhelpen. De ziektekostenverzekeraar heeft afgifte van een machtiging geweigerd, omdat een (verzekerings)indicatie voor een buikwandcorrectie ontbreekt. De commissie deelt dit standpunt, mede gelet op de verklaring van de behandelend plastisch chirurg. Dit betekent dat verzoekster geen aanspraak kan maken op vergoeding ten laste van de basisverzekering.