Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,10 oktober 2018,SKGZ201800854

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2018
Datum publicatie: 12 oktober 2018

Te weinig uitbetaalde zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 6:96 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen