Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 februari 2021, SKGZ202001742

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Geen aanspraak op hoortoestellen uit de buitencategorie; toezegging over vergoeding niet aannemelijk gemaakt.

Toen verzoeker hoortoestellen nodig had, heeft hij twee keer telefonisch en één keer via de chat met de ziektekostenverzekeraar contact gehad. Tijdens deze contacten is hem naar zijn zeggen bevestigd dat hij aanspraak kon maken op (gedeeltelijke) vergoeding van de gewenste hoortoestellen. Na het laatste contact heeft verzoeker besloten deze aan te schaffen. De ziektekostenverzekeraar heeft een en ander bestreden.
De door verzoeker aangeschafte hoortoestellen zijn hoortoestellen uit de buitencategorie. Hierop bestaat alleen aanspraak als de verzekerde ten minste twee hoortoestellen uit de geïndiceerde categorie heeft geprobeerd en vaststaat dat deze niet volstaan. Gesteld noch gebleken is dat verzoeker niet
uit kan met hoortoestellen uit de database. Evenmin heeft verzoeker aannemelijk gemaakt dat door de ziektekostenverzekeraar een ongeclausuleerde toezegging is gedaan. Daarom is de ziektekostenverzekeraar niet gehouden de kosten van de hoortoestellen (gedeeltelijk) te vergoeden.