Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2020, SKGZ201901817

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
De aanvullende verzekering biedt alleen een aanvullende dekking als de zorgverzekering ook dekking biedt.

Verzoekster heeft tijdens een vakantie in Egypte ernstige pijnklachten gekregen. Zij heeft zich in overleg met de ANWB Alarmcentrale gewend tot een ziekenhuis, waar zij een wortelkanaalbehandeling heeft ondergaan. Na terugkeer in Nederland heeft verzoekster aanvullende behandelingen ondergaan bij haar tandarts. De ziektekostenverzekeraar heeft de kosten hiervan vergoed tot een bedrag van € 372,40. Dit betreft het maximale tandartsbudget van € 450,-- uit de aanvullende ziektekostenverzekering, onder aftrek van een eerder vergoed bedrag van € 77,60.
Verzoekster is van mening dat het bij de behandeling ging om spoedeisende zorg. Artikel 4 van de aanvullende ziektekostenverzekering bepaalt volgens haar dat in dat geval recht bestaat op volledige vergoeding. De commissie beslist dat voor een vergoeding op basis van artikel 4 van de aanvullende ziektekostenverzekering bepalend is of aanspraak bestaat op een gedeeltelijke vergoeding ten laste van de zorgverzekering. Aangezien dit niet het geval is, is de vraag of de zorg spoedeisend was niet meer relevant.