Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 oktober 2012, SKGZ2011.02849

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012

Alternatieve geneeswijzen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen