Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 december 2020, 2020054052, SKGZ201902684

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, specificatie nota's
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 19 Vo. nr. 883/2004,
art. 25 Vo. nr. 987/2009