Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2011, SKGZ2010.02224

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011

Premie, premieachterstand, aanmelding CVZ, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele
maatregelen wanbetalers zorgverzekering, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2006-2007, verzoek afgewezen