Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 15 december 2014, 2014123547, SKGZ201400022

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2014
Datum publicatie: 11 november 2015

Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ontharing met behulp van laser dan wel IPL bij de indicatie Tierfell naevus, intrekking van
verleende machtiging, overgangstermijn

Bekijk ook binnen dit dossier: