Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ201902107

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
De commissie beslist dat verzoeker een medische noodzaak heeft voor Lioresal®.

Verzoeker heeft als gevolg van een partiële dwarslaesie spasmen waarvoor hij het middel Lioresal® 10 mg krijgt voorgeschreven. Enkele jaren geleden heeft verzoeker een paar keer generieke middelen afgeleverd gekregen. Van deze middelen ervoer verzoeker diverse bijwerkingen. Deze bijwerkingen verdwenen als het middel Lioresal® werd gebruikt. De zorgverzekeraar stelt dat de ervaren bijwerkingen het gevolg zijn van de werkzame stof baclofen die zowel voorkomt in Lioresal® als in de generieke middelen.
Een verzekerde heeft geen recht op vergoeding van een ander geneesmiddel dan het preferente geneesmiddel, tenzij er sprake is van medische noodzaak. Deze medische noodzaak moet zijn onderbouwd. Door zowel de huisarts als de apotheker is gesteld dat een medische noodzaak bestaat. Voor Lioresal® is geen generieke variant beschikbaar die dezelfde hulpstoffen bevat. De door verzoeker geprobeerde generieke varianten en Lioresal® zijn wat betreft de hulpstoffen niet identiek. Het ligt dus voor de hand dat de klachten worden veroorzaakt door de hulpstoffen van de geprobeerde generieke middelen. Dat de klachten worden veroorzaakt door de werkzame stof baclofen ligt niet voor de hand, omdat verzoeker geen klachten heeft bij gebruik van Lioresal®. De commissie beslist dat voor verzoeker een medische noodzaak bestaat voor gebruik van Lioresal®.