Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,24 december 2019, 2019062592, SKGZ201900777

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 december 2019
Datum publicatie: 20 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10
en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018