Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201901996

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 2 juli 2020

Verzoekster heeft geen aanspraak op medisch-specialistische revalidatie (in Duitsland).
Verzoekster heeft gesteld dat na verwijzing door de huisarts de behandelend arts beslist over de behandeling, in dit geval medisch-specialistische revalidatie in Duitsland. Bovendien was deze behandeling volgens haar noodzakelijk. De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat bij verzoekster geen sprake was van hoog-complexe samenhangende problematiek, waarbij de behandeling in de eerste lijn geen effect heeft gehad. De commissie oordeelt dat een (verzekerings)indicatie ontbreekt en dat verzoekster geen aanspraak heeft op medisch-specialistische revalidatie (in Duitsland), ten laste van de zorgverzekering of de aanvullende ziektekostenverzekering.