Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,28 september 2018,2018044848,SKGZ201800618

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 september 2018
Datum publicatie: 5 december 2018

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek
(buikwandcorrectie), medisch noodzakelijk tijdens verblijf

Bekijk ook binnen dit dossier: