Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,7 maart 2018,SKGZ201701259

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Zaak ingetrokken
Datum uitspraak: 7 maart 2018
Datum publicatie: 9 maart 2018

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek ingetrokken door verzoeker