Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201900916

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 3 april 2020

Verzoekster heeft de beschikking over een hoortoestel voor haar linkeroor. Omdat het gehoor, vooral in gezelschappen, medio 2018 slechter werd, heeft zij zich laten informeren over een nieuw hoortoestel. Ondanks het feit dat verzoekster verschillende keren te horen heeft gekregen dat geen vergoeding mogelijk is, voert zij aan dat de ziektekostenverzekeraar verplicht is een vergoeding te verlenen. Dit omdat volgens verzoekster een medewerkster van de ziektekostenverzekeraar op 28 december 2018 aan haar echtgenoot heeft toegezegd dat het hoortoestel van het type Oticon OPN 1 Mini LIHO voor 75% wordt vergoed.
Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat aan haar echtgenoot op 28 december 2018 een ongeclausuleerde toezegging is gedaan. De ziektekostenverzekeraar is daarom niet gehouden de kosten van het hoortoestel voor 75% te vergoeden.