Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 november 2020, 2020043124, SKGZ202001594

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal
toegekende uren
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020