Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201800512

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar op basis van het reglement het PGB vv mocht stopzetten en het bedrag van € 15.128,14 van verzoekster mocht vorderen. De commissie acht het echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat verzoekster aan het reglement wordt gehouden, aangezien zij aantoonbaar zorg heeft afgenomen en hiervoor kosten heeft gemaakt. Zij had recht op deze zorg en kan niet met terugwerkende kracht kiezen voor zorg in natura.