Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201900758

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster heeft een gastric sleeve operatie laten uitvoeren. Als gevolg van deze ingreep is veel huidoverschot ontstaan. Met name rond de bovenbenen heeft verzoekster hiervan veel klachten. Om deze te verhelpen heeft zij op 10 juli 2018 zowel een dermolipectomie als een liposuctie van de bovenbenen laten uitvoeren. Anders dan verzoekster stelt, moeten deze ingrepen afzonderlijk worden beoordeeld. Dat de ziektekostenverzekeraar een goedkeuring heeft gegeven voor de dermolipectomie maakt dit niet anders. Wat betreft de liposuctie heeft de ziektekostenverzekeraar aangevoerd dat het in de situatie van verzoekster niet vaststaat dat zij nĂ¡ de uitgevoerde dermolipectomie nog klachten had die waren aan te merken als een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Verzoekster heeft dit gemotiveerd betwist. Doordat verzoekster ervoor heeft gekozen op 10 juli 2018 naast een dermolipectomie van de bovenbenen gelijktijdig de liposuctiebehandeling te laten uitvoeren is niet meer te achterhalen of voor deze laatste behandeling een (verzekerings)indicatie bestond. Het risico hiervan ligt bij verzoekster.