Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202101441

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
De commissie wijst het verzoek af. Verzoekster heeft geen aanspraak op het vervangen van de brug links en de vervanging van vijf kronen.

Verzoekster is bekend met oligodontie. Daarom zijn bij haar in het verleden bruggen en kronen geplaatst. In 2020 is een pijlerelement van een van de bruggen, rechtsboven,
afgebroken. Verzoekster heeft daarom een aanvraag ingediend voor een uitgebreide tandheelkundige behandeling. De ziektekostenverzekeraar is na heroverweging akkoord gegaan met de plaatsing van implantaten en een brug rechtsboven ter vervanging van de losgekomen brug inclusief sinusverhoging. Voor zover de aanvraag ziet op het vervangen van de brug links en de vervanging van de vijf kronen op de voortanden handhaaft de ziektekostenverzekeraar zijn afwijzende beslissing.
De commissie overweegt dat oligodontie een genetische aandoening is zodat de indicatie voor bijzondere tandheelkunde in beginsel blijft bestaan. Verder is door de ziektekostenverzekeraar gesteld, en is door verzoekster niet bestreden, dat de vervanging van de vijf kronen op de voortanden een cosmetisch doel dient. Dit vormt geen verzekeringsindicatie in het kader van de bijzondere tandheelkundige zorg. De brug in het tweede kwadrant functioneert nog goed. Beetverhoging of cosmetische redenen zijn geen indicatie voor het preventief vervangen van een goed functionerende brug. Een vroegtijdige vervanging van de brug valt niet onder de dekking van de bijzondere tandheelkundige hulp. De commissie wijst het verzoek daarom af.