Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 september 2019, 2019040270, SKGZ201801630

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 9 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleegkundige zorg, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget,
gebruikelijke zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c
Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: